Portretter dikt og korte historier

Inge Jørgensen - Sverdrupsgt.24, 3922 Porsgrunn - Norway - Noruega
Tlf.+47 (retn.nr.) 35551691, +47 (retn.nr.) 90787078. E-post: inge@inge.no
Velkommen !   

Inge på
 Youtube