Dikt og korte historier

Firma Inge Jørgensen - Sverdrupsgt.24, 3922 Porsgrunn - Norway - Noruega
Tlf.+47 (retn.nr.) 35551691, +47 (retn.nr.) 90787078. E-post: inge@inge.no
Org.nr.981 339 916. Giro:9713 2236503 eller VIPPS
Velkommen !   

Inge på
 Youtube