Grenland Sigarselskap feiret 20 år i Grenland

De siste publiserte fagartiklene finner du lenger nede.

Først noen skjønnlitterære bidrag:

Leo Bassi i PorsgrunnEn JulefortellingMed Fritjof Nansen på Frierfjorden

Avisinnlegg 2009-2017

Jobbene kommer, fattigdommen forblir
Publisert i Varden 15.09.18 og i TA 18.09.18

En kan lese i The New York Times 11.09.18 at arbeidsløsheten går ned i USA. Det er selvsagt bra at folk kommer seg i jobb, men det er et kjempeproblem at folk med jobb ikke kan leve av inntektene. I NYT forteller de at problemet er at arbeidstakerne i USA ikke får del av det overskuddet de er med på å skape. Og grunnen til det igjen, skriver de, er at fagforeningene i USA har mistet medlemmer og dermed kraft. Kapitalistene vinner dermed kampen om overskuddet. Kanskje husker vi også filmen Bowling for Colombine? Der viser filmskaperen Micheal Moore hvordan enslige mødre har flere jobber, er lite hjemme, lar ungene klare seg selv som blir kriminelle. Mødrene jobber hardt for å skape seg et verdig liv i landet med de store drømmene, og taper. Vi har sett det samme i Europa hvor særlig Tyskland har skapt seg store overskudd, samtidig som de har en stor gruppe arbeidende fattige.

Her hjemme har vi regjeringspartier hvis mantra er at det må jobber til for å få folk ut av fattigdommen. Samtidig begrenser de fagforeningenes makt og innflytelse, svekker rekrutteringsgrunnlaget og lytter mer til kapitalistene enn til arbeiderne. Det åpnes også for å svekke arbeidsfolks rettigheter og sikkerhet gjennom en svekkelse av arbeidsmiljøloven. Som om det ikke er nok gis det skattelettelser til de rikeste mens de generelle velferdsgodene svekkes, alt skal behovsprøves og målrettes, «brukerne» av tjenester skal betale for dem, gjerne i form av økte egenandeler osv. Når skal de snu? Når skal Høyre/FrP/Venstre snu, forstå at den nordiske modellen bygger på et trepartssamarbeid med likeverdige parter? At velferdsstaten forutsetter større likheter og ikke større forskjeller? At større likheter forutsetter en sterk fagbevegelse? At en må etablere generelle velferdsordninger for å legge grunnlag for verdige liv? Får denne regjeringen fortsette sin ødeleggende politikk er jeg redd også vi får arbeidende fattige, en demontering av velferdsstaten slik vi kjenner den og ytterligere polarisering blant folk.

Inge Jørgensen

 

 

Kjønn og utvikling
Om hvordan gutter lærer å tape
Utdanning 18-2013 s.38-39
Kan de underordnede tale?
Om psykisk utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom
Spesialpedagogikk nr.8-2012 s.24-27
ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna
- Spesialpedagogikk nr.5-2012 s.19

Fagopplæring for framtida  
Yrke nr.2-2011 s.42-43
Fullført videregående opplæring
Spesialpedagogikk nr.7-2010

Hvor blir de av, de vi jobber med i PP-tjenesten
Skolepsykologi nr.5-2009


Firma Inge Jørgensen driver Grenland Pedagogsenter

Grenland Pedagogsenter
Jørgensen er pensjonist, men kan kontaktes om det er noe du ønsker

Pegagogisk-Psykologisk Rådgiving - Kurs og foredrag - Artikler og bøker - Rehabilitering og Habilitering
 

 


Vi kosær vårs i Grenland. Se ælva vår fra Skien til Porsgrunn

Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\s1 fra menstadbrua_small.jpgBildene er tatt våren 2002 Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\p1 fra menstadbrua_small.jpg

De tre panoramabildene kan ses i full størrelse
Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama_small.jpg  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama2_small.jpgBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama3_small.jpg
Bildene er tatt 1.juledag 2001  
 

 


Besøk en av Grenlandskommunene 

Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvskien.gifBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvporsgrunn.gif  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvbamble.gif  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvsiljan.gifBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvtelemark.gif

Eller besøk en av våre fylkeskommuner
Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\banner.jpg

Tips en venn om disse sidene:
Til (e-post):

Fra (navn):

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her