Grenland Sigarselskap feiret 20 år i Grenland

 

De siste publiserte fagartiklene finner du lenger nede.

Først noen skjønnlitterære bidrag:

Leo Bassi i PorsgrunnEn JulefortellingMed Fritjof Nansen på Frierfjorden

Avisinnlegg 2009-2017

 

 

Loven privatiseres

Publisert i Varden 30.06.20 og i PD 03.07.20 og 08.07.20

 

Erna Solbergs høyreliberale regjering overrasker ingen. Nå skal lovformuleringene privatiseres. I alle fall utredningene. Staten skal reduseres i beste Maggie Thatcher-ånd. Erna nekter seg ingen ting. Private skal få formulere lovene for de frivillige. En må være høyreliberal for å forstå hvordan dette fremmer demokratiet. Fri og bevare oss. Vi trenger en ny regjering.

Inge Jørgensen

Demokrat

 

Dødsdom for Downs
Publisert i Varden 25.06.20

Tittelen stod i Klassekampen 25.05.20 til en ytring av Kristian Bogen. Vi har fått en ny bioteknologilov som gir oss mulighet til å ta bort fostre med Downs Syndrom tidlig i svangerskapet. Begrunnelsen skal være at kvinner skal ha frihet til å bestemme selv om de vil bringe fram barn med avvik fra det normale. Jeg er sterk tilhenger av at mennesket sjøl skal få velge, men jeg er også sterk tilhenger av et samfunn med rom for store menneskelige variasjoner. I 40 år arbeidet jeg med mennesker med Downs syndrom og andre med behov for tilrettelegging, hjelp og støtte gjennom livet. Hvorvidt jeg og hjelpetjenestene har lykkes i arbeidet er imidlertid ikke så sikkert. Det er for mange som etter min mening, finner grunn til å måtte kjempe for sine barns rettigheter, enten barna er barn eller voksne. Det er ingen sjølsagt ting at de rette tjenestene er på plass til rett tid og i rett omfang. Dette gir foreldre større utfordringer enn godt er og valget om å bære fram et barn med f.eks. Downs syndrom, blir tungt og vanskelig. Når vi som samfunn ikke makter å gi tjenester som oppfattes som gode nok, blir det lettere å velge bort barn som vil kreve en større innsats enn andre. Så vi ender vel som Danmark og Island, med et fåtall mennesker med Downs syndrom i vår midte. Vi ender som et fattigere samfunn.

Inge Jørgensen

 

Civita og liberalismen
Publisert i TA 22.06.20

Noen har det moro med sitater. Civitas Lars Kolbjørnstveit (17.06.20 i Varden) velger å ta ut en del av mitt innlegg den 10.juni og utelate det virkelige sitatet, «Liberalisering er ikke alltid løsningen for å oppnå felles mål om velferd og trygge arbeidsplasser.» Men det viktige i Kolbjørnstveits tilsvar ligger i setningen; «Liberalismen er tilhenger av en sterk stat. Det er ingen motsetning mellom en liberal og velfungerende markedsøkonomi og reguleringer.» Det er helt riktig. En av liberalismens generaler, Maggie Tatcher knuste fagforeningene og skapte den moderne liberalismen i England, en sterk stat som i dag står uten reelle lokaldemokratiske valg, der må de folkevalgte kun administrer av den omfattende privatiseringen. En annen av liberalismens generaler, Friedrich Hayek, dro til Chile på 1970-tallet for å hjelpe den sterke staten til diktatoren Augusto Pinoche som ville liberalisere økonomien. Det er dermed historisk dokumentert at den økonomiske liberalismens støtte til den sterke stat er det stikk motsatte av demokratisk kontroll. Beklager Civita, men dere taler for diktatur, kapitalens diktatur, og ikke for demokrati. Alt annet er bare talemåter.

Inge Jørgensen
Demokratisk sosialist

 

Alt er ikke rasisme
Publisert i Varden og TA 17.06.20

Dette var tittelen på en kronikk av Siv Jensen og Jon Helgheim på nrk.no 14.06.20. Det er selvsagt riktig. Men altfor mye er rasisme og kronikken til de to skjemmes av altfor avvisende holdning en systematiske diskrimineringen av fremmede i Norge. Det illustreres best ved at politiet sjekker fremmede gjentatte ganger og oftere enn hvite og av at folk med fremmed navn ikke får jobb, ei heller intervju. Hvis dette ikke kan kalles rasisme, hva er det da? Det er i alle fall diskriminering. En kan kanskje ikke forvente bedre av FrP, men folk flest ser og forstår hverdagsrasismen og går gjerne i seg selv sjøl om Siv Jensen og John Helgheim ikke viser slike evner.

Inge Jørgensen
Ikke feilfri

 

Velferdsprofitørene, utbyttefrihet
Publisert i TA 15.06.20 og i PD 25.06.20 og i PD 08.07.20

Høyreregjeringen har nettopp vedtatt at de private barnehageeierne kan gjøre som de vil med overskuddet. Det skal ikke lenger være noen grenser for det. Kommunene skal heller ikke få kontrollere dem, det oppdraget går til et svakt, statlig kontrollorgan. Det må være som musikk i ørene på private eiere. Profitten kan maksimeres og nyttes som de selv vil. Mye vil gå til Australia, til pensjonsfondet Whitehelm Capital. Ikke til våre egne pensjonsfond, det ville vært for galt. Statens Pensjonsfond investerer utelukkende utenlands må vite. Organisasjonen Private Barnehagers Landsforening mener profitten ikke er så stor, gjennomsnittlig 2,3%. Mens Statistisk Sentralbyrå opererer med et overskudd til eierne på 10,4%. Jeg antar at Withelm Capital har sett til SSB siden de har kjøpt barnehagekjeden til brødrene Kristian og Roger Adolfsen for 2,7 milliarder kroner. Her ser vi et pent eksempel på det Stein Lier Hansen i NHO kaller «effektivisering av velferdsstaten.» Privatisering er tingen i Hansens vokabular. Den norske statsforvaltning er for stor og for lite effektiv. Så det må privatiseres, for det er så mye mer effektivt. Problemet er bare at ingen har dokumentert at private barnehager er mer «effektive» enn de offentlige, annet enn i å skape profitt for eierne. Hansen ser helt bort fra at profitten forlater Norge ubeskattet, så velferdsstaten taper, vi taper, fellesskapet taper. Jeg antar NHO er fornøyd med Erna Solbergs regjering. Folk flest har grunn til bekymring. Nok en gang taper demokratiet for pengemakta.

Inge Jørgensen
Pensjonist og velferdsprofitør

 

 

 

Tidligere Avisinnlegg

 

Kjønn og utvikling
Om hvordan gutter lærer å tape
Utdanning 18-2013 s.38-39
Kan de underordnede tale?
Om psykisk utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom
Spesialpedagogikk nr.8-2012 s.24-27
ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna
- Spesialpedagogikk nr.5-2012 s.19

Fagopplæring for framtida  
Yrke nr.2-2011 s.42-43
Fullført videregående opplæring
Spesialpedagogikk nr.7-2010

Hvor blir de av, de vi jobber med i PP-tjenesten
Skolepsykologi nr.5-2009


Firma Inge Jørgensen driver Grenland Pedagogsenter

Grenland Pedagogsenter
Jørgensen er pensjonist, men kan kontaktes om det er noe du ønsker

Pegagogisk-Psykologisk Rådgiving - Kurs og foredrag - Artikler og bøker - Rehabilitering og Habilitering
 

 


Vi kosær vårs i Grenland. Se ælva vår fra Skien til Porsgrunn

Bildene er tatt våren 2002

De tre panoramabildene kan ses i full størrelse
 
Bildene er tatt 1.juledag 2001  
 

 


Besøk en av Grenlandskommunene 

   

Eller besøk en av våre fylkeskommuner

Tips en venn om disse sidene:
Til (e-post):

Fra (navn):

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her