Grenland Sigarselskap feiret 20 år i Grenland

De siste publiserte fagartiklene finner du lenger nede.

Først noen skjønnlitterære bidrag:

Leo Bassi i PorsgrunnEn JulefortellingMed Fritjof Nansen på Frierfjorden

Avisinnlegg 2009-2017

 

Bør staten redde industri og bankvesen?
Publisert i PD 21.03.20 og TA 24.03.20

Industrien sliter, bankvesen vil slite, tilbakegangen kan komme og ramme hardt. Bør staten redde industri og bankvesen? Jeg mener nei. La dem gå konkurs hvis de ikke kan redde seg selv. Aker vil dele ut 1,7 milliarder i utbytte. Det er mer enn nok til at Aker kan redde seg selv. Så hvis de deler ut utbytte, bør de på ingen måte kunne løpe til Staten, slik Aker-sjef Øyvind Eriksen har tatt til orde for i et brev til NHO. Likedan med bankene. Vår hjemlige Sparebank1 som gikk på børs i fjor går med betydelige overskudd og er i stand til å redde seg selv. Men da kan de ikke dele ut utbytte. Det må da være enkelt å forstå.

Inge Jørgensen
Analytiker

 

Coronavirus, klimakrise og Norwegian
Publisert i TA 23.03.20

Verden går av hengslene fordi et virus sprer seg viralt og truer noen tusen mennesker på livet. Så vidt jeg kan bedømme står tiltakene ikke i forhold til trusselen (jeg har ingen kunnskap på området, men observerer og erfarer). Klimakrisa blir behandla som alt annet enn ei krise. Coronaviruset er også ei krise for kapitalismen, ikke bare for den enkelte. Klimakrisa er også ei krise for kapitalismen, for vårt enorme forbruk av klodens ressurser som vil medføre store mangler en gang i framtida. Følgene av forbruket vil føre til enorme lidelser og utenkelige dødsfall. Allerede nå vet vi at støv og skitt som følge av transport, dreper mange flere verden over enn et virus noen gang vil komme til å gjøre. Men tiltakene uteblir, sannsynligvis fordi en selv ikke blir synlig berørt eller ikke selv synes at en står i fare for å bli berørt. Washington Post meldte i forrige uke hvordan forurensningen i Nord-Italia er blitt betydelig lavere etter at landet blei ramma av Coronaviruset. Hva kan vi lære av det? At transportsektoren må begrenses, at utslipp må ned og at det vil komme oss alle til gode. Oppe i alt dette finner noen på å ville redde Norwegian Air fra en mulig konkurs, eller i alle fall en betydelig nedbemanning. Bør en redde et selskap, som ved sin virksomhet bidrar til en betydelig forurensing som igjen fører til mange menneskers død? Vil ikke et redusert reisetilbud som i det store og hele ikke har annet formål enn opplevelser og fritidssysler, være et gode med tanke på forbruk av klodens ressurser? Vil det ikke bidra til en klimatisk bedre verden? Norwegian er bare et eksempel, ikke en målskive i seg selv. Det vi nå opplever viser hvor liten sammenheng det er i politikken verden over, selv om en nå har samla seg om tiltak mot Coronavirus. Når det gjelder Norwegian vil nok de overleve siden de siste dagenes børsutvikling har vært bedre enn en gevinst i lotto. Kapitalen vinner nok, slik verden fortsatt ser ut.

Inge Jørgensen
Virusfast i Peru

 

Hyttefolket
Publisert i TA 23.03.20

Forhåpentligvis får ikke Irene Ojala støtte for sine utlegninger om hyttefolkets rett til å være på hytta til enhver tid. På nrk.no argumenterer hun for de som er rike nok til å bygge også bør kunne nyte godt av alle kommunens tjenester når det måtte være nødvendig. Ojala står på trygg høyregrunn. For ikke lenge siden foreslo en rabiat politiker at hyttefolket burde ha stemmerett i hyttekommunen ved lokalvalg siden de hadde investert store midler i lokalsamfunnet. Med penger følger makt, men dobbelt stemmerett og dobbelt rett til enhver kommunal tjeneste på ethvert tidspunkt, blir for mye av det gode. Slikt er ikke demokrati, men pengemakt.

Forhåpentligvis vil Ojala mislykkes i sitt prosjekt.

Inge Jørgensen

 

Tidligere Avisinnlegg

 

Kjønn og utvikling
Om hvordan gutter lærer å tape
Utdanning 18-2013 s.38-39
Kan de underordnede tale?
Om psykisk utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom
Spesialpedagogikk nr.8-2012 s.24-27
ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna
- Spesialpedagogikk nr.5-2012 s.19

Fagopplæring for framtida  
Yrke nr.2-2011 s.42-43
Fullført videregående opplæring
Spesialpedagogikk nr.7-2010

Hvor blir de av, de vi jobber med i PP-tjenesten
Skolepsykologi nr.5-2009


Firma Inge Jørgensen driver Grenland Pedagogsenter

Grenland Pedagogsenter
Jørgensen er pensjonist, men kan kontaktes om det er noe du ønsker

Pegagogisk-Psykologisk Rådgiving - Kurs og foredrag - Artikler og bøker - Rehabilitering og Habilitering
 

 


Vi kosær vårs i Grenland. Se ælva vår fra Skien til Porsgrunn

Bildene er tatt våren 2002

De tre panoramabildene kan ses i full størrelse
 
Bildene er tatt 1.juledag 2001  
 

 


Besøk en av Grenlandskommunene 

   

Eller besøk en av våre fylkeskommuner

Tips en venn om disse sidene:
Til (e-post):

Fra (navn):

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her