Grenland Sigarselskap feiret 20 år i Grenland

De siste publiserte fagartiklene finner du lenger nede.

Først noen skjønnlitterære bidrag:

Leo Bassi i PorsgrunnEn JulefortellingMed Fritjof Nansen på Frierfjorden

Avisinnlegg 2009-2017

Demokrati under angrep
Publisert i TA 13.06.19 og i Varden 17.06.19

EU-valget har gitt ytre høyre en framgang. Dette ytre høyre har angripi demokratiet ved å knytte domstolene til regjering og slik sett endret maktfordelingen i samfunnet, en forutsetning for demokrati. Det er starten på en fascistisk utvikling. Framgangen skyldes EU’s utvikling mot et økonomisk diktatur. Det overføres makt til direktorater utenfor politisk kontroll. Ytre høyres framgang skyldes den uregulerte økonomiens makt over folk flest. Nylig skreiv Øystein Meen Kittilsen og advarte mot sosialisme og kommunisme, i godt selskap med både de mørkeblå og de liberale økonomene. Kommunister er ikke demokrater, i hans forståelse. Hans skriverier forsøker også å endre demokratiforståelsen, også i tråd med tunge høyreprofiler som Kristin Clemet. Det er ikke nok med maktfordelingsprinsippet med en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. Nå vil en innføre nok en dimensjon, den økonomiske sfære. Denne siste skal visstnok være borgernes motmakt mot politikken. Men slik er det ikke. Vi får tydelig demonstrert hvordan den økonomiske sfære nettopp ikke tilhører demokratiet. Partidiktaturet Kina har brukt sin økonomiske makt til å få den norske staten til å underordne seg deres egen udemokratiske politikk for å få tilgang til det kinesiske markedet. Vi fikk demonstrert det økonomiske diktaturet da partiet Syriza i Hellas forsøkte å skåne folket for virkningene av det store krakket i 2008. Pengefondet, EU-banken og EU dikterte Syriza til å følge deres økonomiske politikk. En politikk som siden er blitt forstått som en tragedie for grekerne og alle andre i samme situasjon. Vi erfarer dessuten hvordan USA med Donald Trump ved roret bruker sin økonomiske makt til å true både «fiender» og «allierte» som ikke følger deres politikk, fullstendig utenfor demokratisk kontroll og påvirkning og sannsynligvis i konflikt med folkeretten.  Det er høyresidens kamp mot folk flest som kommer til uttrykk når en søker å etablere den økonomiske sfære som en forutsetning for demokrati. En forutsetning for demokratiet er at en følger demokratiske spilleregler, aksepterer maktfordelingsprinsippet og lar alle slippe til. Maktfordelingsprinsippet er under betydelig press både i Tyrkia, Ungarn, Polen og USA hvor domstolene nå anses som underlagt staten/presidenten. Høyresiden, som her hjemme forsøker å endre demokratiforståelsen, setter også demokratiet under press. Noen tar til orde for at det bare er de opplyste som bør få stemme. Allmenn stemmerett blei innført i 1919. Da kunne også alle fattige endelig bli hørt. Uten motkreftene, sosialistene og kommunistene som har en klar forståelse for samfunnets sosiale forpliktelser, dør demokratiet og det økonomiske diktaturet vil overta. Og folket vil lide, slik som i Hellas.

Inge Jørgensen
Demokrat

 

Tidligere Avisinnlegg

 

Kjønn og utvikling
Om hvordan gutter lærer å tape
Utdanning 18-2013 s.38-39
Kan de underordnede tale?
Om psykisk utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom
Spesialpedagogikk nr.8-2012 s.24-27
ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna
- Spesialpedagogikk nr.5-2012 s.19

Fagopplæring for framtida  
Yrke nr.2-2011 s.42-43
Fullført videregående opplæring
Spesialpedagogikk nr.7-2010

Hvor blir de av, de vi jobber med i PP-tjenesten
Skolepsykologi nr.5-2009


Firma Inge Jørgensen driver Grenland Pedagogsenter

Grenland Pedagogsenter
Jørgensen er pensjonist, men kan kontaktes om det er noe du ønsker

Pegagogisk-Psykologisk Rådgiving - Kurs og foredrag - Artikler og bøker - Rehabilitering og Habilitering
 

 


Vi kosær vårs i Grenland. Se ælva vår fra Skien til Porsgrunn

Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\s1 fra menstadbrua_small.jpgBildene er tatt våren 2002 Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\p1 fra menstadbrua_small.jpg

De tre panoramabildene kan ses i full størrelse
Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama_small.jpg  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama2_small.jpgBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama3_small.jpg
Bildene er tatt 1.juledag 2001  
 

 


Besøk en av Grenlandskommunene 

Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvskien.gifBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvporsgrunn.gif  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvbamble.gif  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvsiljan.gifBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvtelemark.gif

Eller besøk en av våre fylkeskommuner
Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\banner.jpg

Tips en venn om disse sidene:
Til (e-post):

Fra (navn):

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her