De siste publiserte fagartiklene finner du lenger nede.

Først noen skjønnlitterære bidrag:

Leo Bassi i PorsgrunnEn JulefortellingMed Fritjof Nansen på Frierfjorden

Avisinnlegg 2009-2017

Mobber eller mobbet
Publisert i Varden 20.03.18

Arbeidet mot mobbing er et satsingsområde i skolen. Det er formulert i loven at mobbing skal følges opp og det er gitt detaljerte regler for hvordan. Dette er et sisyfosarbeid. Det er nemlig ikke åpenbart hva som er mobbing, hvem som mobber og hvem som er mobbet. Det blir ikke lettere for lærere når voksenverdenen ikke går foran med et godt eksempel. I Varden 19.03.18 skriver Harald V Eikland at han mener Sylvi Listhaug blir mobbet. Andre mener at Listhaug mobber, f.eks. når hun sier at Knut Arild Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen.» Eksemplene kunne vært mange. Mobbearbeidet i skolen kommer ingen vei så lenge våre politikere ikke går foran med et lysende eksempel og voksne ellers følger etter som best de kan.

Inge Jørgensen

 

Demokrati og rettsstat
Publisert i PD 16.03.18

Justisminister Sylvi Listhaug har ønsket å svekke rettsstaten ved å la embetsmenn avgjøre om personer mistenkt for å være terrorister skal miste sitt norske statsborgerskap (forutsetningen er at de har dobbelt statsborgerskap). I følge PST gjelder det muligens 5-10 personer. Listhaug har fått med seg FRP og Høyre på dette, som betyr at det ikke lenger skal være domstolene som skal avgjøre saken, men altså embetsverket. Listhaug/FRP vil også endre beredskapsloven slik at en skal kunne innføre unntakstilstand for mindre alvorlige forhold enn i dag, og uten å gå veien om Stortinget. For å få til det har hun satt i gang en utredning som justiskomiteen har sagt nei til. Listhaug/FRP bryr seg lite og turer fram etter eget hode. Det er forståelig at Listhaug/FRP vil svekke rettsstaten og demokratiet, det ligger i partiets natur, men at Høyre vil bli med, er overaskende. Listhaug benytter seg av falske anklager overfor andre partier, nå Arbeiderpartiet. Det er ikke overraskende. Retorikken vekker minner om andre hardtslående politikere som brauter seg fram til makta, noen nyere, andre litt lenger tilbake i tid. Dessverre evner ikke statsministeren å ta grep, så vi kan fortsatt forvente angrep på demokrati og rettsstat under Listhaug/FRP’s styre.

Inge Jørgensen

 

Kjønn og utvikling
Om hvordan gutter lærer å tape
Utdanning 18-2013 s.38-39
Kan de underordnede tale?
Om psykisk utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom
Spesialpedagogikk nr.8-2012 s.24-27
Forventninger til statlige kompetansesentre for spesialundervisning
Psykolog i kommunen nr.5-2012 s.53-54

ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna
- Spesialpedagogikk nr.5-2012 s.19

Drømmen om Finland
Utdanning 12-2011 s.43
Kristin Halvorsen og PP-tjenesten
Spesialpedagogikk nr.5-2011 s.26-27
Fagopplæring for framtida  
Yrke nr.2-2011 s.42-43
Fullført videregående opplæring
Spesialpedagogikk nr.7-2010

Hvor blir de av, de vi jobber med i PP-tjenesten
Skolepsykologi nr.5-2009


Firma Inge Jørgensen driver Grenland Pedagogsenter

Grenland Pedagogsenter
Jørgensen er pensjonist, men kan kontaktes om det er noe du ønsker

Pegagogisk-Psykologisk Rådgiving - Kurs og foredrag - Artikler og bøker - Rehabilitering og Habilitering
 

 


Vi kosær vårs i Grenland. Se ælva vår fra Skien til Porsgrunn

Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\s1 fra menstadbrua_small.jpgBildene er tatt våren 2002 Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\p1 fra menstadbrua_small.jpg

De tre panoramabildene kan ses i full størrelse
Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama_small.jpg  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama2_small.jpgBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\elvapanorama3_small.jpg
Bildene er tatt 1.juledag 2001  
 

 


Besøk en av Grenlandskommunene 

Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvskien.gifBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvporsgrunn.gif  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvbamble.gif  Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvsiljan.gifBeskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\byvtelemark.gif

Eller besøk en av våre fylkeskommuner
Beskrivelse: Beskrivelse: C:\inge.no\banner.jpg

Tips en venn om disse sidene:
Til (e-post):

Fra (navn):

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her