Grenland Sigarselskap feiret 20 år i GrenlandAvisinnlegg 2009-2017

Avisinnlegg fra 2018

 

100 dager etter valget, framtida skulle vært lys
Publisert i Varden 21.01.22

Da valget var over skreiv jeg at framtida er lys. Nå er det gått 100 dager og lyspunktene står i kø, selv med korona og strømkrise. Blant lyspunktene er tannhelsestøtte, SFO-gratis kjernetid, redusert barnehagepris og økt skatt for de største inntektene. Dessverre ser det ut til at Arbeiderpartiet ikke har snudd mht nyliberalismen. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen svarer slik på spørsmål i Stortinget om strømprisene 20.12.2021:

«I engrosmarkedet for kraft fastsettes kraftprisen som et resultat av tilbud og etterspørsel. Denne mekanismen er avgjørende for å sikre balanse i markedet fra dag til dag og time til time, og er derfor et viktig grunnlag for forsyningssikkerheten for kraft.»

Dette er et dårlig tegn for framtida. Dersom Arbeiderpartiet ikke endrer ideologi, fra nyliberalisme til sosialisme, vil deres målgruppe Vanlige Folk tape stort både i arbeidslivet og i privatliv. Stat og kommune inndrar milliardbeløp i form av høye strømpriser fra Vanlige Folk. Strømstøtte hjelper noe, men gjør ingen ting med det grunnleggende problemet, nyliberalismen. Det er på tide at Arbeiderpartiet finner tilbake til røttene og leverer slik at framtida kan være lys. Alternativene finnes og vokser på meningsmålingene. Her forstår man at nyliberalismen tar livet av hele samfunn.

Inge Jørgensen

 

Nyliberalismen tar livet av hele samfunn
Publisert i TA 14.01.22

Det blei illustrert for oss allerede på 1990-tallet. Sovjetunionen falt fra hverandre og Russland valgte en kompetent leder for revolusjonen, men en inkompetent leder til å føre samfunnet videre. Det skulle vært et demokratisk land med sosiale goder folk var vant til fra kommunismens tid. USA og vesten sendte sine verste nyliberalister som rådgivere og det økonomiske livet blei sluppet «fri», fri for kontroll, fri for sosialt ansvar, kun med et mål om å tjene mest mulig penger for investorene. Vi vet hvordan det har gått. Samfunnet blei ødelagt, folk fikk aldri sin frihet, de blei prisgitt nyliberalismens uforutsigbarhet.

Nå skjer det samme i Norge. Det sies at ingen kunne forutsi de høye strømprisene vi har i dag. Det viser hvordan nyliberalismen, hvor målet er høyest mulig utbytte og helt uten sosialt eller samfunnsmessig ansvar, nok en gang er ødeleggende for selv veletablerte, demokratiske samfunn. Grisebonden fikk nylig tre ganger så høy strømregning som i fjor på samme tid. Slik fører til en død virksomhet. De store, kraftkrevende industriene blei etablert med lave strømpriser. De har sjøl gått ut for å regulere strømprisene, på tvers av de nyliberalistiske premissene. «Alle» mener vi ikke kan leve med de høye strømprisene, og «alle» vil regulere kraftproduksjon og -distribusjon. Noen angrer seg for vedtak de har vært med på, så da er det vel bare å snu, gjøre det riktige og forlate nyliberalismen som ideologi. Den hører ikke hjemme i et ansvarlig, demokratisk samfunn.

Inge Jørgensen

 

Nå er det vanlige folks tur
Publisert i Varden 06.01.22 og i TA 08.01.22

Nå er det vanlige folks tur til å betale for det vanvittige kraftregimet vi har hatt siden 1990, innført av den borgerlige regjeringen Syse med støtte av AP under Gro Harlem Brundtland. Energiloven var et eksempel på Kåre Willochs seire, hans liberalisering av det økonomiske Norge, markedets seier over fornuft og ansvarlighet. Gro Harlem Brundtland var ingen sosialdemokrat, men en nyliberalist likesom Jens Stoltenberg. Det er derfor ikke kommet noe oppgjør med den økonomiske liberalismen. Fortsatt ikke i dag, med galopperende kraftpriser ser vi tegn til en endret politikk. Terje Lie Aasland forventer en analyse av situasjonen, som om den ikke finnes. Noe annet enn en reparasjon av de forfeilede kraftregimet finner vi ikke tegn til. Kanskje er det lovende at NHO-direktør Stein Lier Hansen tar til orde for å forlate liberalismen og sørge for et fornuftig kraftregime som vil gi både vanlige folk og den kraftkrevende industrien levelige vilkår. Han får støtte av Elkem, Norske Skog og Ereamet, tre bedrifter som vil gå under med dagens kraftpriser. Regjeringspartiene stuper på meningsmålingene. Det eneste som kan redde dem er et oppgjør med den økonomiske liberalismen og troen på markedet. Det gjelder ikke bare kraftmarkedet, men også helse-, sosial og utdanningssektoren.

Inge Jørgensen

 

Forvarsel
Publisert i TA 06.01.22 og i Varden 07.01.22

Bilbransjen melder om rekordsalg i 2021. Både nye og brukte biler selges som aldri før. Forrige gang det var rekord var i 1986. Det var i jappetida, etter at salige Kåre Willoch hadde deregulert bankvesenet og utlånsjippoen stod i taket. Året etter, i 1987, fikk vi det største børskrakket i nyere tid. Oslo børs sank 20% på en dag, tirsdag 20.oktober 1987. Det var den gang ingen som forutså krakket. Du skal se at bilsalget er et skikkelig forvarsel på at noe skremmende er på vei. Ingen ser for seg noe krakk på Oslo børs i 2022. Nå går Norge så godt at sentralbanksjefen øker rentene. Forvarselet er gitt, krakket kommer, sann mine ord.

Inge Jørgensen
Økonomisk spåmann

 

 

Klimapolitikk i år 2022
Publisert i Varden 30.12.21 og i TA 31.12.21

Dette er en spådom. Om 11 år vil vi nå klimamålet, 1,5 grader varmere. Det kan en lese i Washington Post 3.november. Det er gjentatt i et intervju med Greta Thunberg den 27.desember. Etter dette kan en tro det tas nye grep. Klimapolitikken tar helt nye veier. Vi slutter å importere kraftfôr fra utlandet. Det vil ikke lenger bli bygget hytter. Badebasseng og badestamper blir forbudt. Kjæledyr kan holdes kun som næring eller på medisinsk grunnlag. Forskningen på nullutslipp av karbon og andre klimagasser skyter fart. Biler kommer til å gå på luft og kjærlighet.

Men det skjer ikke. Det vil ikke skje. Nylig har USA vedtatt sitt største krigsbudsjett noensinne. Kina likedan. Og Russland og EU/Norge satser sterkt på krigens trusler. Det beste av alt, krigen er unntatt alle klimaregnskap.

På en slik bakgrunn går spådommen uten tvil i oppfyllelse. Vi når klimamålet, vi når en økning i temperaturen på 1,5 grader allerede om 11 år. I 2033 vil vi få paradisiske tilstander langt mot nord, mens dagens paradiser forsvinner i høyere vannstand, stormer og orkaner, branner og elendighet.

Så hva gjør vi? Vi makter ikke å stoppe utviklingen, så vi må satse på å tilpasse oss. Tilpasning vil koste milliarder. La oss bruke våre midler på tilpasning, ikke til å motarbeide en uavvendelig utvikling.

Lykke til og godt nytt år.

Inge Jørgensen

 

God jul
Publisert i Varden 22.12.21 og i TA 24.12.21

Vi bor i verdens beste land å leve i. FN har finni ut det. Vi bor i et nyliberalistisk land hvor de økonomisk vellykka får beholde hele sin vellykkethet. De får billige tomter for å bygge barnehage til alle og selger for millionbeløp. De får konsesjon til å drive fiskeoppdrett i våre fjorder, men betaler ikke for bruk av fellesarealet. De får garantert høy inntekt for å gi råd til makthavere i offentlig virke. De blir premiert med høy lønn for å flytte papirer på børsen. Og best av alt, skattene blir lavere jo mer penger du klarer å legge deg opp. I den andre enden av skalaen finner du de som faller igjennom, økonomisk sett. Her er de NAV-avhengige, minstelønnsmottakerne, leietakerne, flyktningene, innvandrerne, de arbeidende med små stillinger, de med mer enn én stilling som aldri er hjemme. Når skattelistene er klare, kan vi meske oss i artikler om de økonomisk vellykkede. De minst bemidlede hører vi aldri noe om. Hvordan er livet med små midler? Piken med svovelstikkene kan trenge en oppdatert historie. Nå står jula for døra. Det hadde vært å ønske at alle fikk nyte ribbe, surkål, øl og dram (eller noe annet godt etter eget ønske), at alle får anledning til å gi en gave som forslår. Mitt ønske for julen er at avstanden mellom Kong Salomo og Jørgen Hattemaker blir mindre i året som kommer. God jul!

Inge Jørgensen

820 millioner i utbytte
Publisert i Varden 13.12.21 og i TA 16.12.21

Skagerak Energi tar uten tvil ublu pris for sin kraft. Dvs at de tar betalt langt over rimelig påslag når strøm selges til abonnentene. Ublu pris var en gang i tida forbudt. Det var også moralsk forkastelig og en blei nekta adgang til paradis for slik handling. Vi ser at eierne av Skagerak Energi reagerer forskjellig på det ublu utbyttet. Noen vil betale tilbake til abonnentene, mens andre vil bruke ekstraskatten som dette i realiteten er, til å tette hull etter uvettig låneopptak som presser økonomien. Skagerak Energi belønner sine ansatte for innsatsen. Skattelistene viste nylig at direktøren er blant de lønnsledende innen bransjen. En fin julepresang til dem alle, mens abonnentene blør og knapt har til ribbe, pølse, øl og dram. Jappetida starta med nylig avdøde Kåre Willoch i 1981. Den samme Kåre Willoch skreiv i Minerva i 2006; «Det er jo en syk tankegang at aksjonærers interesser ikke skal kunne vike for samfunnsmessige hensyn». Han mente det var urimelig at «rikdommen flyter i strie strømmer til grupper som ikke gjør noen påviselig større samfunnsinnsats enn andre, som aksjemeklere, forretningsadvokater og spekulanter på børsen». En kunne føyd til direktørene i offentlig eide selskaper. Nå er det gått 15 år og det vel på tide å ta rev i seila og sørge for at «samfunnsmessige hensyn» må komme først.

Inge Jørgensen

Kåre Willochs seier
Publisert i Varden 15.12.21

Kåre Willoch var statsminister fra 1981 til 1986. Han omtales som mannen som åpna Norge. En del av åpningen var dereguleringen av boligbyggelagsleiligheter og bankvesenet. Historien er kjent, vi fikk en bankkrise i 1987 med konkurser og statlig overtakelse, vi fikk en boligkrise som gjorde mange til gjeldsslaver og vi fikk nyliberalismen som kan omtales som den uansvarlige friheten. Vi fikk også Gro Harlem Brundtland. Nyliberalisten Kristin Clemet har skriver at «dersom noen hadde spurt han om hans største seier: Svaret kunne vært Gro Harlem Brundtland» (Minervanett 06.12.21). Brundtland videreførte «åpningen», dereguleringen av Norge, hun sørga for EØS-avtalen og bandt oss til det nyliberale EU. Seinere solgte Jens Stoltenberg Statoil og Telenor til private, sørga for et nyliberalt helsevesen og ga oss en uvettig kapitaloverføring til private investorer i barnevern, barnehage og fisk. I dag er det statsminister Jonas Gahr Støre som viderefører Willochs nyliberalisme. Dagens kraftregime er bundet til EU-kapitalens diktatur, mens Støre ikke viser noen forståelse for at fellesskapet krever trygghet i livet og ikke kan leve med vilkårlig maktbruk fra et uregulert marked. Frihet forutsetter fravær av vilkårlig makt. Dermed må markedet temmes og kraftregimet må reguleres. Det må være Støres fremste oppgave. Dessverre tror han mer på frihetsbegrepet til nyliberalisten Kåre Willoch hvor deregulering og markedsmakt regjerer.

Inge Jørgensen

 

Tidligere Avisinnlegg

Inge på Youtube

Guantánamo en mi corazón
 https://www.youtube.com/watch?v=KHPAAXohXjo&t=92s
You Should Worship the Lie - Cars and Coffee - Corona Corona - How can I stop - I have a dream

Til slutt noen skjønnlitterære bidrag:

De hvite båtene til Gaza

Leo Bassi i Porsgrunn

En Julefortelling

Med Fritjof Nansen på Frierfjorden

Korona i Bellapalma

Mordet i Stiansens Hotell

Da han møtte henne

Da Bjørg-Turid Johansen møtte Hans Jørgen Vik
 

Du skal dyrke løgnen
Publisert i TA 16.10.20

Av Inge Jørgensen

 

Du skal dyrke løgnen.

Du skal ljuge så du trur det sjøl.

Du skal ikke vri på sannheten.

Sannheten har ingen plass i verden.

 

Du skal skape verden.

Du skal bestemme verden.

Du skal tro du er sann.

Du skal ikke bry deg om moral.

 

Du skal ikke filosofere.

Du skal handle.

Handlingen er sannheten.

Din handling er sannheten.

 

Uansett hva andre sier.

Det er din handling som er sannhet.

Uansett om din handling er løgn.

Løgnen er din sannhet.

 

Idiotene

Publisert i TA 24.03.21

Av Inge Jørgensen

 

Det er bare idiotene som ikke investerer.

Eiendom er tingen.

Eiendom er gull.

Bare se og lær.

 

Pensjonsfond kjøper barnehager

Pensjonsfond sikrer gevinst.

Høyt utbytte.

På eiendom.

 

Gull er gull.

Gull stiger i usikre tider.

I dag er gull på topp.

Kjøp gull.

 

Hedgefond er tingen.

Hedgefond gir overskudd.

Skatt er noe dritt.

 

Skatteparadis er tingen.

Null skatt, stort utbytte.

Idiotene setter pengene i banken.

Eller betaler gjeld.

 

Renter finnes ikke.

Ikke betal gjeld.

Ikke sett pengene i banken.

Ikke vær idiot.

 

 

Kjønn og utvikling
Om hvordan gutter lærer å tape
Utdanning 18-2013 s.38-39
Kan de underordnede tale?
Om psykisk utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom
Spesialpedagogikk nr.8-2012 s.24-27
ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna
- Spesialpedagogikk nr.5-2012 s.19

Fagopplæring for framtida  
Yrke nr.2-2011 s.42-43
Fullført videregående opplæring
Spesialpedagogikk nr.7-2010

Hvor blir de av, de vi jobber med i PP-tjenesten
Skolepsykologi nr.5-2009


Firma Inge Jørgensen driver Grenland Pedagogsenter

Grenland Pedagogsenter
Jørgensen er pensjonist, men kan kontaktes om det er noe du ønsker

Pegagogisk-Psykologisk Rådgiving - Kurs og foredrag - Artikler og bøker - Rehabilitering og Habilitering


 

 


Vi kosær vårs i Grenland. Se ælva vår fra Skien til Porsgrunn

Bildene er tatt våren 2002

De tre panoramabildene kan ses i full størrelse
 
Bildene er tatt 1.juledag 2001  
 

 


Besøk en av Grenlandskommunene 

   

Eller besøk en av våre fylkeskommuner

Tips en venn om disse sidene:
Til (e-post):

Fra (navn):

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her