Grenland Sigarselskap feiret 20 år i Grenland

 

De siste publiserte fagartiklene finner du lenger nede.

Først noen skjønnlitterære bidrag:

Leo Bassi i PorsgrunnEn JulefortellingMed Fritjof Nansen på Frierfjorden

Avisinnlegg 2009-2017

 

Gribbene og det liberalistiske prosjektet
Publisert i Varden 16.05.20 og i TA 19.05.20

Jens Stoltenbergs første regjering fra mars 2000 til oktober 2001 fikk jublende omtale i Morgenbladet aprilnummer, nr.14 dette år. Denne regjeringen gjennomførte Høyres program gjennom mange år og omtales av Civita, Høyresidas «tenke-tank», som den beste høyreregjering noen gang. Grunnen til det var den liberalistiske politikken Stoltenbergregjeringen gjennomførte. Bakgrunnen for hyllesten var børsnotering og salg av Statoil og Telenor og en rekke andre offentlige selskaper, etablering av Helseforetakene og annet. Sykehusreformen har vist seg som en stor tabbe med sitt fokus på økonomi heller enn helse. Børsnotering og privatisering av Statoil førte til en utenlandssatsing med en økonomisk ukultur vi ikke har sett maken til, grundig dokumentert i Dagens Næringsliv 09.05.20. Stoltenberg har ingen ting å være stolt av. Heller ikke dagens AP-ledere Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide som begge var involvert for 20 år siden, og som i likhet med Stoltenberg ikke angrer på noen ting.

Det liberalistiske prosjektet førte til krisa i verdensøkonomien i 2008 som igjen førte til økte forskjeller mellom de som har og de som lite har. Dette er godt dokumentert av Statistisk Sentralbyrås årlige rapporter. Den liberalistiske politikken har også ført til eksploderende boligpriser. Verdsetting og beskatning av boliger har gitt oss boliginvesteringer vi ikke har sett siden 1920-30-tallet da bolighaiene levde godt på de fattiges boligbehov. Vi ser det samme i lille Porsgrunn hvor brødrene Stordalen gjennom Bare Blåbær Invest AS har starta oppkjøp eneboliger for utleie. De reduserer den skattbare formuen og øker profitten gjennom et urettferdig skattesystem og folks behov for å bo.  I vårt nabolag erfarer vi at investorer gjør om eneboliger til hybelhus og tjener grovt med penger på det.

En del av det liberalistiske prosjektet har ført til Investor-Stat-avtaler som finnes i nesten alle verdens handels- og investeringsavtaler. Mekanismen gir selskaper rett til å saksøke stater for lover, forskrifter og tiltak som kan gå utover forretningene og forringe fortjenesten. Avtalene gir ikke stater rett til å saksøke investorene for deres eventuelle skakkjørte prosjekter. Nå som de fleste stater har tatt grep for å bekjempe koronapandemien taper ymse virksomheter store penger. I denne situasjonen sitter gribbene klare til å angripe. F.eks. har advokatfirmaene Alston & Bird og Aceris Law tatt grep for å starte rettssaker mot stater som har stengt samfunnet og dermed fratatt virksomheter profitt (Klassekampen 09.05.20). Advokatfirmaene og deres kolleger mangler syn for samfunnene, for pandemien, for folk flest. Deres fokus er profitt, som også er det liberalistiske prosjektets fokus. Overskudd er viktigst og ikke bare overskudd, men et høyt overskudd. Her kommer hedgefondene inn som gode profittører. Vår framtidige oljefondsjef, Nicolai Tangens fond, hadde kun som oppgave å levere et høyt overskudd og redusere skattene. Samfunnsansvaret var fraværende. Derfor var de også registrert i et skatteparadis. Det må en egen etisk og moralsk forståelse til for å tenke at det er greit. Det var det samme da Stoltenberg delprivatiserte Statoil. Pengebruken i Statoil var helt uten tak, helt uten tanke for hva som er være greit for folk flest. En laget sine egne regler og avholdt fester på linje med Nicolai Tangens «Back to the university»-seminar, eller «seminar/fest», for den engere krets. Dessverre synes ikke hans overordnede, Øystein Olsen, å dele synet på skatteparadisene og slik sett reduseres hans troverdighet i takt med Nicolai Tangens.

Gribbene lever i beste velgående. Det liberalistiske prosjektet lever videre i beste velgående. Folk flest vil streve med å reise seg etter koronakrisen, hvis de overlever.  Del to i denne serien vil handle om alternativet.

Inge Jørgensen
Analytiker og aktivist

 

 

Tidligere Avisinnlegg

 

Kjønn og utvikling
Om hvordan gutter lærer å tape
Utdanning 18-2013 s.38-39
Kan de underordnede tale?
Om psykisk utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom
Spesialpedagogikk nr.8-2012 s.24-27
ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna
- Spesialpedagogikk nr.5-2012 s.19

Fagopplæring for framtida  
Yrke nr.2-2011 s.42-43
Fullført videregående opplæring
Spesialpedagogikk nr.7-2010

Hvor blir de av, de vi jobber med i PP-tjenesten
Skolepsykologi nr.5-2009


Firma Inge Jørgensen driver Grenland Pedagogsenter

Grenland Pedagogsenter
Jørgensen er pensjonist, men kan kontaktes om det er noe du ønsker

Pegagogisk-Psykologisk Rådgiving - Kurs og foredrag - Artikler og bøker - Rehabilitering og Habilitering
 

 


Vi kosær vårs i Grenland. Se ælva vår fra Skien til Porsgrunn

Bildene er tatt våren 2002

De tre panoramabildene kan ses i full størrelse
 
Bildene er tatt 1.juledag 2001  
 

 


Besøk en av Grenlandskommunene 

   

Eller besøk en av våre fylkeskommuner

Tips en venn om disse sidene:
Til (e-post):

Fra (navn):

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her