Grenland Sigarselskap feiret 20 år i Grenland
Avisinnlegg 2009-2017                 Avisinnlegg 2018-2022

Alle innspillene som står her har vært publisert i TA, Varden og/eller PD fra januar 2023

________________________________________________________________

Kunstig intelligens
Publisert i TA 02.01.22 og i Klassekampen 06.01.23 lett omskrivi

AI, Artificial Intelligence, skal bli den nye utfordringen for menneskeheten. Noen frykter at AI vil overta styringa av utviklingen i verden. Det er mulig det, men jeg nærer ingen stor frykt. Om jeg skulle frykte noe, må det være at mange av oss stiller oss likegyldige. Før jul var det snakk om at AI-tilbudet ChatGPT ville overta for egne skriveferdigheter. Så jeg gjorde et forsøk og ga ChatGPT et oppdrag.

«Skriv et stykke om strømkrisa i Norge». Redegjørelsen fra ChatGPT:

 

«Strømkrisa har rammet Norge hardt. Dette er et resultat av manglende investeringer i infrastruktur og vedlikehold av strømnettet. Dette har ført til kraftig økning av strømprisene, noe som har rammet folk flest. For å bekjempe strømkrisa har det blitt etablert en rekke forskjellige programmer og tiltak. Dette inkluderer økte investeringer i ny infrastruktur og vedlikehold av eksisterende strømnett. Det har også blitt innført energieffektive tiltak som økonomisk støtte til energibesparende tiltak og energiopplæring. I tillegg har det blitt etablert en rekke kraftkilder. Dette inkluderer solenergi, vindkraft, biomasse og andre fornybare energikilder. Dette er….»

 

ChatGPT slutter litt brått fordi jeg ba om 325 ord. Redegjørelsen må også leses i lys av AI’s begrensninger. For det første er ikke AI oppdatert. Den mangler informasjoner om det siste årets erfaringer. Men det neste er viktigere, ChatGPT går med på et premiss jeg la inn nettopp med tanke på det siste årets erfaringer, at vi har ei strømkrise. Vi ikke hadde noen strømkrise med de opplysninger ChatGPT satt med, så intelligensen er totalt fraværende. Det «riktige» svaret ville vært at vi ikke har noen strømkrise.

 

Her ligger den store frykten for AI, at AI gir oss svar, løsninger og forslag på feil premisser. Intelligens er i siste instans forbeholdt mennesker. Og viktigere, klokskap er vi aleine om (selv om det sikkert er noen som mener at både hvaler, elefanter og blekkspruter kan oppvise det samme).

 

Inge Jørgensen

Inge Youtube

Guantánamo en mi corazón
 https://www.youtube.com/watch?v=KHPAAXohXjo&t=92s
You Should Worship the Lie - Cars and Coffee - Corona Corona - How can I stop - I have a dream

Til slutt noen skjønnlitterære bidrag:

De hvite båtene til Gaza

Leo Bassi i Porsgrunn

En Julefortelling

Med Fritjof Nansen på Frierfjorden

Korona i Bellapalma

Mordet i Stiansens Hotell

Da han møtte henne

Da Bjørg-Turid Johansen møtte Hans Jørgen Vik
 

Du skal dyrke løgnen
Publisert i TA 16.10.20

Av Inge Jørgensen

 

Du skal dyrke løgnen.

Du skal ljuge så du trur det sjøl.

Du skal ikke vri på sannheten.

Sannheten har ingen plass i verden.

 

Du skal skape verden.

Du skal bestemme verden.

Du skal tro du er sann.

Du skal ikke bry deg om moral.

 

Du skal ikke filosofere.

Du skal handle.

Handlingen er sannheten.

Din handling er sannheten.

 

Uansett hva andre sier.

Det er din handling som er sannhet.

Uansett om din handling er løgn.

Løgnen er din sannhet.

 

Idiotene

Publisert i TA 24.03.21

Av Inge Jørgensen

 

Det er bare idiotene som ikke investerer.

Eiendom er tingen.

Eiendom er gull.

Bare se og lær.

 

Pensjonsfond kjøper barnehager

Pensjonsfond sikrer gevinst.

Høyt utbytte.

På eiendom.

 

Gull er gull.

Gull stiger i usikre tider.

I dag er gull på topp.

Kjøp gull.

 

Hedgefond er tingen.

Hedgefond gir overskudd.

Skatt er noe dritt.

 

Skatteparadis er tingen.

Null skatt, stort utbytte.

Idiotene setter pengene i banken.

Eller betaler gjeld.

 

Renter finnes ikke.

Ikke betal gjeld.

Ikke sett pengene i banken.

Ikke vær idiot.

 

 

Kjønn og utvikling
Om hvordan gutter lærer å tape
Utdanning 18-2013 s.38-39

Kan de underordnede tale?
Om psykisk utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom
Spesialpedagogikk nr.8-2012 s.24-27

ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna
- Spesialpedagogikk nr.5-2012 s.19


Fagopplæring for framtida  
Yrke nr.2-2011 s.42-43

Fullført videregående opplæring
Spesialpedagogikk nr.7-2010


Hvor blir de av, de vi jobber med i PP-tjenesten
Skolepsykologi nr.5-2009


Firma Inge Jørgensen drev Grenland Pedagogsenter

Grenland Pedagogsenter
Jørgensen er pensjonist, men kan kontaktes om det er noe du ønsker

 


Vi kosær vårs i Grenland. Se ælva vår fra Skien til Porsgrunn

Bildene er tatt våren 2002

De tre panoramabildene kan ses i full størrelse
 
Bildene er tatt 1.juledag 2001  
 

 


Besøk en av Grenlandskommunene 
   

Eller besøk en av våre tidligere fylkeskommuner

Tips en venn om disse sidene:
Til (e-post):

Fra (navn):

Kommer du til denne sida uten at det er noe over eller til venstre, trykk her