Inge Jørgensen - Cand.Paed.Spec./Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving UF

Publikasjonsliste

 

Tittel/emne

Tidsskrift

År

Sider

Opplæringsbetingelser og sosial atferd i opplæring av psykisk utviklingshemmede

Hovedfagsoppgave ved Statens Spesiallærerhøg-skole (Institutt for spesialpedagogikk - Univ. i Oslo)

1984

127

Selvstendighetsbegrepet i opplæring av psykisk utviklingshemmede barn, unge og voksne - artikkel

Statens Spesiallærerhøg-skole (Institutt for spesialpedagogikk - Univ. i Oslo)

1984

16

Samspill med elevene : atferdsanalyse brukt i undervisningen

Skriftserie for yrkespedagogikk. Publikasjon ; 27 B - Statens Yrkespedago-giske høgskole

1986

25

+ vedlegg

Inntak i videregående skole -  Fortrinnsretten og sakkyndig vurdering

Spesialpedagogikk

10/1987

3

Skal voksne funksjonshemmede få tilbud om videregående opplæring kun i valg-år

Spesialpedagogikk

4/1988

2,5

Bærbart datautstyr i PP-tjenesten

Skolepsykologi

7/1988

4

Tilrettelagt opplæring i videregående skole - Utvikling av valgmuligheter og innhold i undervisningen

Skolepsykologi

1/1989

3

Årsmeldinger i PPT - Erfaringer med bruk av databasert registrering

Skolepsykologi

6/1989

5

Mangelfull kartleggingsundersøkelse er grunnlaget for videre planlegging i Prosjekt S

Spesialpedagogikk

8/1989

1,5

Uttalelser ved søknad om fortrinnsretten til inntak i videregående skole

Skolepsykologi

1/1990

10

Nye tanker i spesialpedagogikken ? Fra elevforutsetninger til miljøbetingelser m/Gunvor Bollingmo

Yrke

7/1990

2

Rammeplaner, individuelle planer og rapportskriving

PPT-info Telemark

2/1991

7

Individuelle læreplaner : Manual for grunnskolen m/Gunvor Bollingmo

Bollingmo/Jørgensen

1. utg. 1993 2. utg. 1994

48 + vedlegg

Individuelle læreplaner : Manual for videregående skole m/Gunvor Bollingmo

Bollingmo/Jørgensen

1. utg. 1993 2. utg. 1994

45 + vedlegg

PPT som sakkyndig instans

Skolepsykologi

4/1994

2,5

Individuelle opplæringsplaner og didaktikk m/ Gunvor Bollingmo

Spesialpedagogikk

10/1994

14

Den individuelle læreplanens plass i didaktikken m/ Gunvor Bollingmo

Skolepsykologi

4/1995

 

Individuelle læreplaner og didaktikk m/ Gunvor Bollingmo

Ped.psyk.Rådgiving

Dansk tidsskrift for PPR

4/1995

 

Tre forvaltningsnivåer. Har vi råd til det?

Spesialpedagogikk

9/1995

5

Kommunene taper kampen om fagfolk

Kommunal Rapport

10/1995

 

Har vi råd til tre forvaltningsnivåer?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

1996

3

PP-tjenesten på internett

Skolepsykologi

4/1996

3

Solnedgang for den tverrfaglige PP-tjenesten

Spesialpedagogikk

4/1997

3/4

Nytt statsbudsjett: Nytt tap av kompetanse for kommunene

Spesialpedagogikk

9/1997

2

Håp om en høykompetent og tverrfaglig tjeneste

Spesialpedagogikk

5/1998

2

Sakkyndig vurdering - Kvalitet i prosess og produkt

Spesialpedagogikk

4/1999

7

Reform 97 og tilpassa opplæring - fokus på elever med psykisk utviklingshemming m/Åse Matre Dalene og Eirik Olsen

Skolepsykologi

5/2000

8

"Att älska", en rett også for mennesker med utviklingshemming

Samfunn for Alle

3/2001

1

PP-tjenesten i historisk perspektiv

Skolepsykologi

6/2001

13

Ja, det er på tide med en nyorganisering m/Guro Brekke og Anlaug Johre Kaasin

Spesialpedagogikk

6/2002

1

Elever med Down Syndrom i ungdomsskolen

Marihøna

1/2003

3

Elever med Down Syndrom i ungdomsskolen - Ny forskning, ny holdning

Spesialpedagogikk

5/2003

9

Jeg vil ikke bo i en sånn bolig

Spesialpedagogikk

1/2004

1,5

Velferdsstatens tapere

Klassekampen

08.07.04

1

Om verdighet – Møter med det offentlige

Spesialpedagogikk

6/2004

2

Gjør læreplanen tilgjengelig – Strategier for differensiering for elever med Down syndrom

Av Gillian Bird, Sandy Alton og Cecilie Mackinnon

Down syndrom Issues and information – oversatt hefte. Kjøpes hos www.songvaar.no

2004

49

 

Hvor blir de av, elevene vi arbeider med

Skolepsykologi

5/2009

7

Det går mot nedleggelse av STATPED

http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____21418.aspx

2009

1

Fullført videregående opplæring

Spesialpedagogikk

7/2010

3

Fagopplæring for framtida

Yrke side 42-43

4/2011

2

Drømmen om Finland

Utdanning nr.12s.43

12/2011

1

Kristin Halvorsen og PP-tjenesten

Spesialpedagogikk

5/2011

2

ADHD-overdiagnostisering av desemberbarna

Spesialpedagogikk

5/2012

1

Forventninger til statlige kompetansesentre for spesialundervisning -

Psykolog i kommunen

5/2012

2

Kan de underordnede tale? - Om psykiske utviklingshemmede blir hørt i det offentlige rom

Spesialpedagogikk

8/2012

4

Kjønn og utvikling – Om hvordan gutter lærer å tape

Utdanning s.38-39

18/2013

2